Το Αρχιπέλαγος

Το Αρχιπέλαγος

Η περιβαλλοντική ΜΚΟ «Αρχιπέλαγος – Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με έδρα τα Λουρδάτα Κεφαλονιάς, ιδρύθηκε το 1991 και ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, εστιάζοντας κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ξεκινώντας με δράσεις για την προστασία της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας που συνεχίζουμε και σήμερα εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες, γρήγορα επεκταθήκαμε και σε άλλους τομείς, όπως καταγραφή δελφινιών, φαλαινών και άλλων σπάνιων ειδών, καταγραφή αλιευτικών πόρων, ποιότητα θαλάσσιων υδάτων, έκδοση οδηγών για οικολογικά αξιόλογες περιοχές, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού, κ.α., πάντα σε στενή συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό και κυρίως με τους ψαράδες

Ο τελικός μας στόχος είναι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος ως συνόλου στα πλαίσια μιας στρατηγικής ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης, όπου η προστασία της φύσης, η τοπική οικονομία, η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και η πολιτισμική παράδοση συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται.

Close Menu