Οικολογική Εταιρία
Ανακύκλωσης

ΟΕΑ

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) (www.ecorec.gr) ιδρύθηκε το 1990 με στόχο την διάδοση της ανακύκλωσης και της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας και την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μέλη και στελέχη της είναι επιστήμονες σε σχετικά επιστημονικά πεδία. Τα βασικότερα πεδία των δραστηριοτήτων της είναι:

 

  • Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (~13.000 παρουσιάσεις σε σχολεία μέχρι σήμερα)
  • Η υλοποίηση καινοτόμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. ανακύκλωση υπολογιστών, οικιακή κομποστοποίηση, αλλαγή τρόπου χρέωσης δημοτικών τελών, Πρόληψη Αποβλήτων, Μείωση Πλαστικής Σακούλας, Επαναχρησιμοποίηση Ηλεκτρικών Συσκευών)
  • Εκστρατείες ενημέρωσης (π.χ. προστασία ακτών, κομποστοποίηση, συμμετοχή πολιτών στην ΔσΠ)
  • Έκδοση περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ από 1995 έως 2012 και από 2012 παραγωγή ηλεκτρονικών ή άλλων εκδόσεων
  • Υποστήριξη ΟΤΑ για υποβολή-υλοποίηση σχετικών προτάσεων
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αρμόδιους φορείς πολιτείας, αυτοδιοίκησης και φορείς ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας
  • Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ΔΣ Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης κ.α.

 

Close Menu