Εναλεία

Εναλεία

Η Εναλεία είναι μια κοινωνική επιχείρηση που προσπαθεί να κάνει την αλιεία βιώσιμη. Συγκεκριμένα, θέλει να δημιουργήσει win-win συστήματα μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, έτσι ώστε τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ψάρια να μπορούν να ζουν και να αναπτύσσονται.  Για τον λόγο αυτό, δημιούργησε την πρώτη σχολή για επαγγελματική αλιεία στην Ελλάδα, εκπαιδεύσεις βιώσιμης αλιείας για επαγγελματίες αλιείς, καθώς και τη δράση ReFresh, που αφορά την περισυλλογή απορριμάτων από τη θάλασσα.

Close Menu