ΕΛΚΕΘΕ

ΕΛΚΕΘΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (www.hcmr.gr) εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Η πρωταρχική αποστολή του ΕΛΚΕΘΕ είναι η εξερεύνηση, κατανόηση και πρόγνωση της λειτουργίας του θαλάσσιου και υδάτινου περιβάλλοντος εν γένει. Το ΕΛΚΕΘΕ αποτελείται από τα Ινστιτούτα  Ωκεανογραφίας (ΙΩ), Θαλασσίων Αλιευτικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ), και Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Ιχθυοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΙΚ).

Με πάνω από 480 υπαλλήλους, επιστήμονες-ερευνητές, επιστημονικό-τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, 3 ωκεανογραφικά σκάφη, επανδρωμένα και μη- υποβρύχια οχήματα, μεγάλες ερευνητικές υποδομές και εργαστήρια, το ΕΛΚΕΘΕ διεξάγει ολοκληρωμένη έρευνα στην επιστήμη της ωκεανογραφίας και του υδάτινου περιβάλλοντος.

Το ΕΛΚΕΘΕ προάγει την θαλάσσια έρευνα και καινοτομία σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, οι έρευνες του ΕΛΚΕΘΕ συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές για το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση του νερού, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ), η Οδηγία Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ), η Οδηγία για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Οδηγία των Οικοτόπων.

Close Menu