ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική Μ.K.O. εθνικής εμβέλειας, ενεργή αδιάλειπτα από το 1951. Έχει ως αποστολή της να προστατεύει την ελληνική φύση και να ευαισθητοποιεί τους Έλληνες και αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας.

Δραστηριοποιείται σε πέντε τομείς: περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, έργα και προγράμματα προστασίας της φύσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση με πέντε εγκεκριμένα από το ΥΠΠΕΘ πανελλήνια Δίκτυα, αειφορική διαχείριση στον τομέα του τουρισμού και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση FEE. Είναι ο εθνικός χειριστής όλων των διεθνών του προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν τη “Γαλάζια Σημαία” για την προστασία και περιβαλλοντική διαχείριση των οργανωμένων ακτών και μαρινών της χώρας μας, και το “Green Key”, που αποβλέπει στην οικολογική και αειφόρο διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής και μεγέθους.

Είναι επίσης μέλος διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών όπως η IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης).

Για το έργο της έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ίδρυμα Ford.

Close Menu