ΔΡΑΣΕΙΣ

Καθαρισμός στον Σχινιά

Στις 8 Ιουνίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κοινός καθαρισμός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, με συμμετοχή όλων των μελών του Δικτύου.

Τα απορρίμματα καταγράφηκαν χρησιμοποιώντας το κοινώς αποδεκτό πρωτόκολλο.

Η κοινή δράση σηματοδότησε στην πράξη την επιδίωξη του δικτύου για συνεργασία στο πεδίο, όπως και στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών. 

Close Menu