Ίδρυμα Λαμπράκη

Ίδρυμα Λαμπράκη

Το Ίδρυμα Λαμπράκη (ΙΛ) είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με καταστατικούς στόχους την εκπαίδευση και διά βίου μάθηση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη.

Το ΙΛ  διαθέτει μακρά εμπειρία στη μελέτη και έρευνα διαφορετικών αντικειμένων, στον σχεδιασμό καινοτόμων μοντέλων ολιστικής ή/και στοχευμένης παιδαγωγικής παρέμβασης, στη δημιουργία εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού σε διάφορα θεματικά αντικείμενα, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων, στην εξ αποστάσεως και διά ζώσης επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στη δημιουργία δικτύων μάθησης, στην πραγματοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης ή ενημέρωσης, στην οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων.

Μέσω των διαδικτυακών του εφαρμογών (εκπαιδευτική πύλη, θεματικοί διαδικτυακοί τόποι, πλατφόρμα εκπαίδευσης και δικτύωσης κ.ά.) το ΙΛ προσφέρει μορφωτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο.

Από τα 112 προγράμματα που έχει υλοποιήσει το ΙΛ στα 26 χρόνια λειτουργίας του σε συνεργασία με περισσότερους από 170 φορείς από το εξωτερικό και 110 από την Ελλάδα, έχουν ωφεληθεί συνολικά περίπου 800.000 άτομα.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων (προϊόντων και υπηρεσιών) των έργων του ΙΛ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και διατίθεται ελεύθερα και δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Close Menu