ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

To «Δίκτυο Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον» ξεκίνησε το 2018 με πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη. Έναυσμα για τη δημιουργία του ήταν η πραγματική ανάγκη για συνεργασίες στον τομέα της προστασίας της θάλασσας και των ακτών, στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Θεωρώντας την ανάληψη κοινών δράσεων στρατηγική επιλογή στον κοινωφελή χώρο, το ίδρυμα επεδίωξε να συνδεθεί με φορείς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα και πρεσβεύουν τις ίδιες αξίες.

Στα μέλη του Δικτύου συγκαταλέγονται μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύματα, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, think-tank καθώς και επιχειρήσεις.

Βασικοί στόχοι του «Δικτύου Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον»  είναι η ένταξη θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος στον δημόσιο διάλογο, η ενίσχυση του βαθμού γνώσης του κοινού, καθώς και αποτελεσματικότερες  παρεμβάσεις που αξιοποιούν την πολλαπλασιαστική δύναμη των μελών του.

ΜΕΛΗ

Close Menu